پروژه ها
 
شرح تجربیات و سوابق کارهای انجام شده طی 5سال اخیر
 
عنوان

قرارداد اجرای عملیات ژئو تکنیک(هر نوع حفاری و تزریق -تحکیمی - اجرای نیلینگ،فورپولینگ،ابزار دقیق و..) تونل نیایش - صدر

1
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی زیر ساختمان مسکونی چهار طبقه نیاوران به روش میکرو پایل کارفرما و طراح دکتر گتمیری سال 1388

2
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ دیواره های پروژه آریان 2خیابان بلوار فردوس تهران کارفرما شرکت گرات سال 1389-1388

3
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ دیواره هواکش جنوبی ایستگاه مترو کارفرما شرکت بالاگر - سال 1388

4
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ پروژه مجتمع اداری و تجاری پالیز قیطریه کارفرما مهندس نجفی مهندس افخمی - سال 1388

5
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ پروژه مجتمع اداری و تجاری آریان یک بلوار فردوس تهران کارفرما شرکت گرات - سال 1388

6
   
 
عنوان

طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ پروژه مجتمع اداری و تجاری شیرنوش راه آهن تهران - سال 1387

7
   
 
عنوان

اجرای عملیات پایدارسازی به روش شات کریت و نی لینگ پروژه برج باغ خیابان دوم آجودانیه - کارفرما مهندس احمدی و مهندس پیش بین سال 1387

8
   
 
عنوان

موضوع قرارداد: طراحی و تحلیل و حفاری و تزریق و نصب نی لینگ جهت پایدار سازی گود مجتمع سینمایی I MAX (فرانمای ایران)

9
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:طراحی و حفاری و تزریق جهت تحکیم به روش میکرو پایل سقف تونل مترو

10
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:طراحی و حفاری و تزریق جهت تحکیم به روش میکرو پایل سقف تونل ایستگاههاوتونل مترو

11
   
 
عنوان

موضوع قرارداد: اجرای حفاری و تزریق و نصب لوله و اجرای میکرو پایل برای پایدار سازی وتحکیم محل پلهای کانال آب ارومیه به سد شهر چای

12
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:طراحی وتحلیل و اجرای حفاری و تزریق و نصب نی لینگ و اجرای فورپولینگ برای پایدار سازی وتحکیم محل ایستگاه قلهک و تونل مترو

13
   
 
عنوان

موضوع قرارداد: حفاری و تزریق و نصب نی لینگ و اجرای شات کریت برای پایدار سازی گود پارکینگ طبقاتی همت تجریش

14
   
 
عنوان

موضوع قرارداد: حفاری وتزریق ونصب نی لینگ برای پایدار سازی گود محل پروژه دسترسی و هواکش مترو

15
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اجرای حفاری برای تحکیم دیوار گود وسقف تونل مترو

16
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:انجام آزمایشات زمین شناسی و ژئوتکنیک پروژه هوا فضا سمنان

17
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اجرای حفاری و نصب لوله کیسینگ جهت نصب ابزار دقیق

18
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اجرای پایدار سازی دیواره گود برج ملینیوم شیخ بهایی

19
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:مدیریت پیمان برای اجرای حفاری وتزریق وایجادپرده آب بندسدمخزنی سونگون

20
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اجرای حفاری و تزریق وایجاد پرده آب بند و تزریقات تحکیمی سد خسویه

21
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اطراحی و تحلیل اجرای پایدار سازی دیواره گود برج مریم به روش اجرای نی لینگ

22
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:مدیریت پیمان جهت اجرای حفاری و تزریق وایجاد پرده آب بند سد جگین

23
   
 
عنوان

موضوع قرارداد:اجرای حفاری و تزریق وایجاد پرده آب بند و تزریقات تحکیمی سدآیدوغموش

24
   
 
عنوان

موضوع قرارداد : اجرای حفاری و تزریق وایجاد پرده آب بند و تزریقات تحکیمی سد سهند

25